Contact

Coronaprotocollen bij freshcourt

30-05-2020

Algemene richtlijnen voor de gasten van freshcourt:

1.Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
a.aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
b.aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

2.Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

3.Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

4.Freshcourt kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

5.Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

6.Desinfecteer bij binnenkomst grondig je handen

7.Was na het toiletbezoek grondig je handen

8.Betaal contactloos (pin of mobiel)

9.Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact

10.Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald

Freshcourt binnen

Er wordt uitsluitend gewerkt met reserveringen, dit kan telefonisch of aan de deur.
Bij binnenkomst vindt er een controlegesprek plaats:
1 Ben je verkouden?
2 Heb je griepklachten?
3 Is er iemand uit je omgeving of huishouden met deze klachten?
Zo ja, dan wordt je toegang geweigerd.
4 Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.

Desinfecteer je handen bij binnenkomst.

Bij vertrek: Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst

Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.

De tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als gasten het horecabedrijf hebben verlaten. Maak bij het afrekenen gebruik van contactloze middelen als pin.

Terras

De tafels staan minimaal 1,5 meter uit elkaar. Het is niet toegestaan om tafels te verplaatsen.
Voordat je plaatsneemt, neemt een medewerker van freshcourt eerst een controle gesprek met je af.
1 Ben je verkouden?
2 Heb je griepklachten?
3 Is er iemand uit je omgeving of huishouden met deze klachten?
Zo ja, dan wordt je toegang geweigerd.


Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.

Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.

Er is een afhaalmogelijkheid om dranken en/of maaltijden af te halen.

Er mogen maximaal 3 afhalers binnen afhalen.

Desinfecteer eerst je handen voordat je naar de afhaalbalie gaat.
Bij de afhaalplek geldt is 1,5 meter afstand tussen de afhalers.

De tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd als gasten het terras hebben verlaten.

Maak bij het afrekenen gebruik van contactloze middelen als pin.